Hva er ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne form for samtaleterapi. Over 400 studier har vist at ACT er en effektiv terapi for blant annet angst, depresjon, traumer, søvnproblemer, kroniske smerter, stress, utbrenthet og livsstilsendringer.

I samtalene utvikler vi seks kvaliteter som til sammen skaper psykologisk fleksibilitet. Disse er:

1. Observere tankene dine med nok avstand til at du kan velge å handle uavhengig av dem

2. Være mer følelsesmessig åpen slik at du kan lære av følelsene dine

3. Rette oppmerksomheten mot det som skjer her og nå i stedet for å være fanget i fortiden eller fremtiden

4. Være bevisst på de historiene du forteller deg selv og få et større perspektiv på hvem du er

5. Velge de kvalitetene du ønsker å utvikle deg mot

6. Bygge vaner og handlingsmønstre som støtter de valgene du tar

Du kan forvente å bli møtt av en samtalepartner som aksepterer deg for den du er på en ikke-dømmende måte. Som sammen med deg er bevisst og tilstede, respekterer dine verdier og som handler effektivt for at du skal kunne bygge et sunnere og mer verdibasert liv.